Algemene voorwaarden

Wanneer u zich inschrijft voor COBRAdagen aanvaardt u daarmee de volgende voorwaarden.

Stichting COBRA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan, doch niet daartoe beperkt, elke van buiten komende oorzaak, voorzien of onvoorzien, waarop Stichting COBRA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stichting COBRA niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Indien, in geval van overmacht zoals hierboven omschreven, de congreslocatie of het programma verandert of indien het congres wordt geannuleerd, spant de Stichting COBRA zich in om COBRAdagen te verplaatsen. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele kosten, schade of kosten opgelopen door deelnemers als gevolg van de annulering noch als gevolg van de verplaatsing.

Indien de COBRAdagen wegens overmacht stilgelegd, gewijzigd, verplaatst dan wel afgelast moet worden, restitueert de Stichting COBRA de reeds betaalde inschrijfgeldengelden uit het positieve saldo dat overblijft na verrekening van de gemaakte kosten van het evenement.

Beperkende maatregelen vanuit overheid

Indien er opnieuw een situatie ontstaat waarin vanwege een gezondheidscrisis beperkende maatregelen vanuit de overheid gelden, dan zorgt de organisatie er voor dat alle geldende maatregelen tijdens de uitvoering van het congres worden nageleefd. De organisatie doet er alles aan om de veiligheid van iedere bezoeker te waarborgen. De organisatie is echter niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet (goed) naleven van de eventuele maatregelen door bezoekers aan het congres. De bezoeker vrijwaart de organisatie tegen eventuele claims terzake.

Naamswijziging

Naamswijzigingen in de inschrijving zijn niet toegestaan: een inschrijving is niet overdraagbaar naar iemand anders. Indien een deelnemer zelf niet kan deelnemen dan gelden de annuleringsvoorwaarden.

In het geval van uitstel van COBRAdagen naar aanleiding van beperkende maatregelen vanuit de overheid, zal elke deelnemer ingeschreven blijven voor het eerstvolgende congres. Mocht de deelnemer niet op de nieuwe data kunnen deelnemen, dan is het toegestaan om de inschrijving zonder extra kosten op naam van een collega over te zetten.

Annuleren

Annuleren kan alleen door een e-mail te sturen naar deelnemers@cobradagen.nl.

De annuleringskosten zijn:
·         Bij annulering tot 45 dagen vóór het congres wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht;
·         Bij annulering tot 30 dagen vóór het congres vindt restitutie plaats: 50 % van de inschrijfkosten;
·         Bij annulering daarna vindt géén restitutie plaats

 

Ga naar de pagina met informatie over inschrijven.

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en betrouwbare door ons ingeschakelde partijen uw internetgedrag binnen onze website. Hiermee tonen we advertenties op basis van uw interesse. Klik op akkoord om toestemming te geven. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina. U kunt cookies ook niet accepteren.