Contact

COBRAdagen secretariaat & organisatie

Voor vragen kunt u terecht bij: Barbara de Jong, NewBrooklyn
0346 – 767 236 
info@COBRAdagen.nl 
www.cobradagen.nl 

Stichting COBRA

De Stichting COBRA gevestigd te Amsterdam, is de rechtspersoon verantwoordelijk voor onder andere COBRAdagen.
Het bestuur bestaat uit:

Postadres: Postbus 73, 3620 AB Breukelen
KvK nummer: 58 19 74 86
Stichting COBRA is vrijgesteld van BTW.

Bankgegevens Stichting COBRA

Triodos Bank, Utrechtseweg 44, 3704 HD Zeist 
IBAN: NL65 TRIO 0390 1429 56 
BIC/Swiftcode: TRIONL2U

Winst-toedeling

Mocht er sprake zijn van een bescheiden winst, dan zal Stichting COBRA deze besteden aan de verdere ontwikkeling van de COBRA OK-klapper app, de COBRAguide, wetenschappelijk onderzoek en ondersteuningen van onderzoeksprojecten.