Algemene sessie: Scherp op de ware waarde                    
2 april 2020 van 16:15 - 17:30 Rotonde
16:15 - 16:20
Inleiding Cor de Kroon, gynaecoloog oncoloog Leids Universitair Medisch Centrum
16:20 - 16:40
Scherp op de uitkomst Anneke Kwee, Gynaecoloog, lid projectorganisatie Zorgevaluatie en gepast gebruik Universitair Medisch Centrum Utrecht Zorgevaluatie maakt ons werk leuk en interessant en is goed voor de patiënt, de dokter en de maatschappij. Over 5 jaar is het integraal onderdeel van het reguliere zorgproces en zijn de huidige barrières beslecht.
16:40 - 17:00
Scherp op de OK capaciteit: de waarde van sedatieprogramma's Jaap Friederich, Gynaecoloog Noordwest Ziekenhuisgroep - locatie Den Helder Less is more… Hoe snel is uw patiënte weer scherp na de ingreep?
17:00 - 17:20
Scherpe pijn: de rol van post-operatieve opiaten in de 'opiaten crisis' Albert Dahan, Hoogleraar Anesthesiologie Leids Universitair Medisch Centrum
17:20 - 17:30
Samenvatting en discussie Cor de Kroon, gynaecoloog oncoloog Leids Universitair Medisch Centrum