Samen van gedachten wisselen over de toekomst met jonge promovendi.                    
3 april 2020 van 12:15 - 13:30 Rotonde

Moderatoren: Cor de Kroon & Robert Hakvoort

12:15 - 12:20
Inleiding Cor de Kroon, gynaecoloog oncoloog Leids Universitair Medisch Centrum
12:20 - 12:30
Best practices in minimally invasive gynaecology Evelien Sandberg, AIOS Leids Universitair Medisch Centrum Scherpe oren is misschien wel de belangrijkste kwaliteit van een goeie dokter/chirurg
12:30 - 12:40
Vulvar cancer; pathogenesis, molecular genetics and treatment Linda Nooij, Fellow gynaecologische oncologie NKI-AvL Blijf scherp, je patiënt heeft het nodig.
12:40 - 12:50
Optimising patient selection to improve outcome in advanced ovarian cancer Maite Timmermans, AIOS gynaecologie Groene Hart ziekenhuis Gouda
12:50 - 13:00
Prediction and prevention of stress urinary incontinence after prolapse surgery Marinus van der Ploeg, Gynaecoloog Martini Ziekenhuis Met ons predictiemodel kunnen we scherpe keuzes maken bij wie er wél of juist géén bandje geplaatst moet worden!
13:00 - 13:30
Scherpe discussie met promovendi en de zaal

Onderleiding van de moderatoren: Cor de Kroon en Robert Hakvoort