Samen van gedachten wisselen over de toekomst met jonge promovendi.                    
3 april 2020 van 12:15 - 13:30

Moderatoren: Cor de Kroon & Robert Hakvoort

12:15 - 12:20
Inleiding Cor de Kroon, Gynaecoloog Oncoloog Leids Universitair Medisch Centrum
12:20 - 12:30
Best practices in minimally invasive gynecology Evelien Sandberg Leids Universitair Medisch Centrum
12:30 - 12:40
Vulvar cancer; pathogenesis, molecular genetics and treatment Linda Nooij NKI
12:40 - 12:50
t.b.a. Maite Timmermans Intergraal Kankercentrum Nederland
12:50 - 13:00
Prediction and prevention of stress urinary incontinence after prolapse surgery Marinus van der Ploeg, gynaecoloog Martini Ziekenhuis
13:00 - 13:30
Scherpe discussie met promovendi en de zaal

Onderleiding van de moderatoren: Cor de Kroon en Robert Hakvoort