Urogynaecologie                    
3 april 2020 van 08:30 - 10:00
08:30 - 08:35
Inleiding Heleen van Dongen Groene Hart Ziekenhuis
08:35 - 08:55
Moet de mini sling op de plank? Of toch bulken? Marian Engerts Isala
08:55 - 09:15
Wat is nieuw in vaginale prolapschirurgie? Scherper of juist steeds minder .. Jan Deprest, Professor in Obstetrics and Gynaecology UZ Leuven
09:15 - 09:35
Op het scherpst van de snede in laparoscopische prolapschirurgie? Wat doen we over 10 jaar? Jasper Verguts Jessa Ziekenhuis
09:35 - 09:55
De dokter of de patiënt centraal : waardecreatie door het maken van keuzes Jan Paul Roovers, Uro-gynaecoloog Amsterdam UMC locatie AMC
09:55 - 10:00
Samenvatting en discussie Hugo van Eijndhoven Isala