Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

Annulering of vermindering van het aantal m2 tentoonstellingsruimte dient u per e-mail aan de congresorganisator door te geven. Veranderingen die niet officieel per e-mail worden ingediend, kunnen helaas niet verwerkt worden.

Termijnen van uw annulering en kosten
•    Bij annulering vóór 1 januari 2022 wordt 10% van de totale kosten doorbelast.
•    Bij annulering tussen 1 januari 2022 en 1 februari 2022 wordt 50% van de totale kosten doorbelast.
•    Bij annulering vanaf 1 februari 2022 wordt 100% van de totale kosten doorbelast.

Stichting COBRA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet kunnen nakomen van de (gedeeltelijk) gemaakte afspraken welke zijn opgenomen op het aanmeldformulier en in bijbehorende e-mail correspondentie en eventuele bijlage, ontstaan door overmacht*.

*Onder overmacht wordt mede verstaan, doch niet daartoe beperkt, elke van buiten komende oorzaak, voorzien of niet voorzien, waarop Stichting COBRA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stichting COBRA niet in staat is haar verplichtingen na te komen.