Privacyverklaring

Belangrijke informatie

We gebruiken jouw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee je ze met ons hebt gedeeld: de organisatie van COBRAdagen en om je de hoogte te houden van ontwikkelingen rond COBRAdagen en de daarbij horende diensten en producten.

We delen nooit tot de persoon herleidbare gegevens met externe partijen.

 

Welke gegevens worden verzameld?

Uitsluitend die gegevens die je zelf hebt doorgegeven op het online inschrijfformulier voor COBRAdagen.

A.    Naam- en contactgegevens

B.     Interesse/voorkeuren zoals

C.     Betalingsinformatie

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren jouw gegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Na afloop van COBRAdagen verwijderen we alle niet relevante informatie d.w.z. alle informatie  met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.


Alle  onder B genoemde gegevens  worden direct na COBRAdagen verwijderd behoudens BIG nummers: die worden zodra GAIA is bijgewerkt verwijderd.

 

Wijzigingen 

Stichting COBRA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van het privacy beleid.


Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over de privacyverklaring of over de wijze waarop we jouw gegevens gebruiken neem dat contact op met het COBRAdagen secretariaat: info@cobradagen.nl

 

Verantwoordelijke entiteit?

Stichting COBRA gevestigd te Amsterdam, KvK nummer 5819 7486,  is verantwoordelijk voor de organisatie van COBRAdagen.