Data, deadlines en informatie

Data, deadlines en informatie

Inschrijven van medewerkers tijdens COBRAdagen

Vanaf nu kunt u uw medewerkers die tijdens de beursdagen op de stand aanwezig zullen zijn inschrijven. De deadline voor inschrijving is 1 april, eind maart sturen wij u een herinnerings e-mail.

30-seconden filmpje

 1. Begin januari hebben wij het volgende mailtjes gestuurd aan alle Partners die te kennen hebben gegeven een 30-seconden filmpje te verzorgen:
  Graag ontvangen wij vóór dinsdag 8 februari van u een 30-seconden filmpje (in hoge resolutie, liefst MP4). In dit filmpje geeft u in het kort aan: waarom komt u naar COBRAdagen?

Op de COBRAdagen website plaatsen wij uw filmpje op de pagina Partners 2022. De filmpjes van alle partners worden tijdens COBRAdagen meerdere malen vertoond.

 1. Weliswaar is 8 februari geen harde deadline, maar hoe eerder de filmpjes op de website staan, hoe meer exposure uw bedrijf krijgt.
 2. Indien het NIET lukt om een ‘persoonlijk 30-seconden filmpje’ aan te leveren dan mag u ook een kort bestaand corporate filmpje aanleveren dat wij op de website plaatsen.

COBRAquizzz 11-stempeltocht

 1. Cor de Kroon verzint vóór 18 februari voor iedere Partner een ‘nieuwigheidje’ voor de COBRAquizzz.
 2. Op 1 maart hebben wij u een e-mail gestuurd met de vraag om vóór 8 maart te laten weten of u akkoord gaat met uw ‘nieuwigheidje’.
 3. Wij verzorgen voor u een stempel.
 4. Deelnemers ontvangen een COBRAquizzz 11-stempelkaart en moeten bij iedere vraag de juiste Partner zoeken en de kaart door u laten afstempelen.
 5. Tijdens COBRAnacht ontvangen de winnaars van de COBRAquizzz 11-stempeltocht een prijs

30 minuten rondetafelsessie

 1. Op 23 februari hebben wij u een mail  gestuurd met de vraag om vóór 11 maart het onderwerp én een heel korte beschrijving van uw rondetafelsessie aan ons te sturen.
 2. Wij plaatsen deze informatie op de COBRAdagen website.
 3. Het weekend voor COBRAdagen sturen wij alle deelnemers een e-mail met daarin een inschrijflink voor de rondetafelsessies.
 4. Wij sturen u een link waarmee u kunt zien wie zich voor uw rondetafelsessie heeft ingeschreven.

Ter informatie: tijdens de rondetafelsessies is de COBRAbeurs GESLOTEN.

Hands-on sessie

 1. Op 7 maart hebben wij u een e-mail gestuurd met de vraag om vóór 11 maart het onderwerp en een korte beschrijving van de door u aangeboden hands-on sessie aan ons te sturen.
 2. Begin april sturen wij een e-mail aan alle deelnemers die zich hebben ingeschreven voor de  hands-on sessies met daarin een inschrijflink voor de verschillende sessies.
 3. Tevens sturen wij u een link waar u kunt volgen wie zich voor uw hands-on sessie heeft ingeschreven.

Ter informatie: wij gaan hierbij uit van de volgende aantallen per hands-on sessie:

Indien u uw hands-on sessie in een apart zaaltje wilt geven nemen wij contact met u op. We zullen dan de grootte van de zaal, de opstelling en het maximum aantal deelnemers met u afstemmen.

Meer informatie over de gepland tijdstippen vind u op de pagina Hands-on sessies

Beursplattegrond

De plattegrond staat inmiddels op de website

Opbouw en inrichting stand

NIEUW: Woensdag 13 april om 18:00 uur vindt de welkomstborrel ook op de beursvloer plaats. Daarom moet de opbouw en inrichting van de stands gereed zijn om 16:00 uur. Eventueel kunt u op donderdag van 06:00 tot 08:00 uur de inrichting van uw stand vervolmaken.

Opbouw: woensdag 13 april van 08:00 tot 16:00 uur én eventueel donderdag 14 april van 06:00 tot 08:00 uur.
Afbouw: vrijdag 15 april na afloop van de laatste sessie (rond 14:30 uur).

Standaard worden de volgende zaken geleverd:

Openingstijden COBRAbeurs

Woensdag 13 april 2022 van 18:00 - 18:45 uur.
Donderdag 14 april 2022 van 08:30 tot 19:30 uur.
Vrijdag 15 april 2022 van 08:30 tot 13:30 uur.

Gedragscode

Als partner van COBRAdagen verplicht u zich om kennis te nemen van de inhoud van de Code Geneesmiddelen Reclame en andere geldende wet- en regelgeving.
Het bestuur van de Stichting COBRA zal er tijdens COBRAdagen streng op toezien dat de geldende richtlijnen worden nageleefd en gerespecteerd. Dit betekent onder meer dat tijdens COBRAdagen “niet-voorschrijvers” duidelijk herkenbaar zijn doordat zij een ander badgekoord dragen dan “voorschrijvers”. Voorts zullen op de COBRAbeurs de fabrikanten van recept-plichtige-medicatie in een duidelijk afgeschermd gedeelte van de beurs staan.


Voor alle informatie verwijzen wij u naar de websites van:
De CGR: www.cgr.nl
Het GMH​: www.gmh.nu
Het Transparantieregister: www.transparantieregister.nl 

Stichting COBRA

Stichting COBRA gevestigd te Amsterdam is de rechtspersoon verantwoordelijk voor onder andere COBRAdagen.
Stichting COBRA is vrijgesteld van BTW.
Het KvK nummer Stichting COBRA is: 58 19 74 86

Bankgegevens Stichting COBRA

Triodos Bank, Utrechtseweg 44, 3704 HD Zeist 
IBAN: NL65 TRIO 0390 1429 56 
BIC/Swiftcode: TRIONL2U