Informatie voor moderatoren

Taken Moderatoren

Graag uw aandacht voor deze onderwerpen:

1. Tijd bewaken
2. Sessies inleiden en samenvatten
3. Sprekers introduceren
4. Discussie leiden
5. Evaluatie onder de aandacht brengen

 

1. Tijd bewaken

Alle sessies moeten binnen het aangegeven tijdvak plaatsvinden.
Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen zullen de moderatoren vóór aanvang van de sessie kennismaken met de zaaltechnicus. Zij zullen ook de sprekers opvangen in de Rotonde.

De moderatoren ontvangen van de zaaltechnicus ieder een headset en een handmicrofoon. Tijdens de presentaties zitten beide moderatoren in de zaal (er staat namelijk geen voorzitterstafel op het podium). De zaaltechnicus zorgt ervoor dat de headsets van de moderatoren op het juiste moment worden aan- en uitgezet.

Mocht de sessie onverhoopt toch uitlopen, zorgt u als moderator er dan voor dat tijdens de discussie en samenvatting de tijd weer wordt ingelopen, zodat de sessie toch op tijd kan eindigen. (Met andere woorden: als u de spreker laat uitlopen, verkleint u de kans op een discussie.)

2. Sessies inleiden en samenvatten

De moderatoren zullen de sessies 'op COBRA-achtige wijze' inleiden en samenvatten: op de hoogte, kritisch, gevat, respectvol, maatschappelijk geëngageerd, ...etc. Houdt u het kort: het gaat om de spreker.

3. Sprekers introduceren

De moderatoren zoeken vooraf contact met de sprekers om een goede introductie te kunnen verzorgen. Wijst u als moderator de sprekers nogmaals op de pagina Informatie voor sprekers.

4. Discussie leiden

Tijdens de discussie blijft één van de moderatoren vóór in de Rotonde staan om de discussie met de zalen te leiden.
Zodra het vragengedeelte begint verschijnen alle zalen in beeld met daarop, indien van toepassing, de vragenstellers. De moderator bepaalt de volgorde van de vragenstellers en geeft de vragensteller het woord. De andere moderator kondigt de volgende spreker vanaf het podium aan.

5. Evaluatie onder de aandacht brengen

Vraagt u aan het einde van de sessie de deelnemers om de sessie direct te evalueren via de COBRApp?