Urogynaecologie                    
2 april 2020 van 14:15 - 15:45
Voldoende scherp op vernieuwing?
14:15 - 14:20
Inleiding Robert Hakvoort, urogynaecoloog Martini Ziekenhuis
14:20 - 14:40
Visiedocument gynaecoloog 2025; hebben we de chirurgische ambities scherp? Astrid Vollebregt, Urogynaecoloog Spaarne Gasthuis -Haarlem/Hoofddorp
14:40 - 15:00
Chirurgisch opleiden in de gynaecologie; mag het wat scherper? Fedde Scheele, gynaecoloog OLVG Gynaecologisch opereren optimaal leren door scholing in vaardigheid en door na basis expositie te richten op wie het gebruiken gaat
15:00 - 15:20
Scherp op je eigen kwaliteit. Over VBHC in je eigen ziekenhuis Ben Cohlen, Gynaecoloog, Voorzitter Isala Vrouw-Kind Centrum en Hoofd Isala Fertiliteitscentrum Isala - Zwolle De Nederlandse arts moet Medisch Leiderschap tonen en Scherp zijn op de veranderende verhoudingen in de spreekkamer, het ziekenhuis en in de maatschappij
15:20 - 15:40
Vernieuwen in de gynaecologie, doen we dat zelf? Piet Hinoul, Vice President Ethicon - Johnson & Johnson Collegae gynaecologen, we doen het eerst zelf! Kom luisteren waarom!
15:40 - 00:00
Samenvatting en discussie Jan Paul Roovers., urogynaecoloog Amsterdam UMC, locatie AMC