Urogynaecologie                    
12 april 2018 van 14:20 - 15:45
14:20 - 14:25
Inleiding Hugo van Eijndhoven, Urogynaecoloog Isala
14:25 - 14:45
Backwards or back in business? Terugblikken en vooruitzien in de bekkenbodemchirurgie Toon Z├╝rcher, Gynaecoloog n.p. Lessen uit het verleden van de bekkenbodem chirurgie: wordt het voortborduren of toch een nieuwe revolutie ?!
14:45 - 15:00
Functionele problematiek van de bekkenbodem: wat de algemeen gynaecoloog moet weten van de urogynaecologie Karlijn Schweitzer, Gynaecoloog UMC Utrecht In de toekomst krijgt iedere zwangere een 3D echoscopie van de bekkenbodem om de modus partus te voorspellen, daarmee dragen we bij aan primaire preventie van bekkenbodempathologie.
15:00 - 15:20
Beeldvorming in de (uro)gynaecologie, een inkijk in de mogelijkheden van de toekomst Aart Nederveen AMC/UvA MRI zal in de toekomst meer kwantitatief en minder kwalitatief worden en daardoor beter in staat zijn de pathofysiologie te karakteriseren.
15:20 - 15:40
Supramoleculaire chemie; hulp uit onverwachte hoek? Patricia Dankers, Hoogleraar Eindhoven University of Technology One of the grand challenges in regenerative medicine is controlling the biological pathways and interactions that drive tissue and organ regeneration. It is proposed that this can be done via substituting and/or supporting tissues with completely synthetic materials that exhibit life-like properties.
15:40 - 15:45
Discussie en samenvatting Jan-Paul Roovers, Chair department of gynaecology AMC/UvA