COBRAdagen 2006

Thema: Kunst

Woensdag 19 april

18.00 Ontvangst met sandwiches en koffie  
19.30 - 20.00 Hector Treubprijs 2006  
  Inleiding Peters
  Uitreiking Hector Treubprijs 2006 Hellemans
  Dankwoord prijswinnaar  
  COBRA gaat uit de Kunst
Het centrale thema van het traditionele COBRA voorprogramma is dit jaar kunst. Immers een all-round gynaecoloog leeft niet alleen voor zijn/haar vak maar kijkt ook wel eens over de grenzen daarvan. Kunst vormt, vaak ongemerkt, een belangrijke verrijking van ons leven: het geeft verdieping, zet aan tot overpeinzing en herkenning, verrast en verwondert en symboliseert de bubbels in de champagne.
Kunst kan zich manifesteren in talrijke vormen: literatuur, beeldende kunst, muziek en theater, ja zelfs goed koken is tegenwoordig tot een kunst verheven. Kunst kent naast een uitvoerende, een ontvangende kant: wij, het publiek. Er is echter een vorm van kunst die van iedereen een uitvoerend kunstenaar kan maken, dat is levenskunst. De eerste voordracht van deze avond behandelt de mogelijkheden tot coaching door middel van kunst, als onze levenskunst even te kort schiet. De rest van het programma slaat een brug van de kunst naar een van de centrale thema's van de COBRA Dagen namelijk adipositas. Hierbij zal blijken uit de visie van kunsthistoricus, muziekkenner en culinair specialist, dat adipositas - voor ons dokters meestal een bron van zorg - voor de kunstenaar vaak een grote bron van inspiratie is.
Voorzitters
Zürcher en Van Seumeren
20.10 - 20.15 Inleiding Zürcher
20.15 - 20.35 Kunst als hulpmiddel bij personal coaching: als het leven moeilijk doet Harpenau, kunstenares-personal coach
20.35 - 20.55 Adipositas gezien door de ogen van de kunsthistoricus Nelemans, tandarts-kunsthistoricus
20.55 - 21.15 Gedijt een goede stem in het vet? Korenhof, operakenner-literatuurwetenschapper
21.15 - 21.35 Elk pondje gaat door het mondje; de kunst van het koken Van Dam, meesterkok-publicist
21.35 - 23.00 Souper in de Foyer
Opgeluisterd door het illustere gynaecologenjazzduo Douglas & Hameeteman
 

Donderdag 20 april

08.50 - 09.00 Opening Peters
  Operatiepalet I
Dit jaar een bespreking van de meest voorkomende gynaecologische operaties. Bestaand beleid getoetst aan nieuwe ontwikkelingen, inzichten en technieken. Kort en bondig, maar toch volledig. De state of the art van het operatiepallet.
Voorzitter Van der Zee
09.00 - 09.15 Openen en sluiten Van Driel
09.15 - 09.30 Platzbauch / littekenbreuk Vrijland
09.30 - 09.45 Myoomenucleatie Esajas
09.45 - 10.00 EUG Ankum
10.00 - 10.15 AUE Kagie
10.15 - 10.30 Adhesiolysis Bakkum
10.30 - 11.00 Koffie  
  >b>Operatiepalet II
Na deze sessie bent u weer “up to date” en lacht u om de inspectie, het Medisch Tucht-college en de functiewaardeerder van de KNMG. Rustig weer twee jaar dooropereren tot de volgende COBRA Dagen.
Voorzitter Heineman
11.00 - 11.15 VUE Stoot
11.15 - 11.30 Voorwandplastiek Everardt
11.30 - 11.45 Achterwandplastiek, enterocèle Van Huisseling
11.45 - 12.00 Kolposuspensie Roovers
12.00 - 12.15 TVT / TVT-O / TOT Vervest
12.15 - 12.30 Banale aspecten van de bekkenbodem Hallensleben
12.30 - 12.45 Sectio Caesarea Scherjon
12.45 - 14.00 Lunch  
  De gevolgen van adipositas voor de chirurgie staan centraal bij de COBRA Dagen 2006. De epidemie van vetzucht komt onmiskenbaar over ons en de Verenigde Staten is hierin voorloper en voorland. Amerikaanse chirurgen hakken al langer dan wij met het bijltje van de (te) dikke patiënten. De keynote speaker van deze COBRA Dagen komt uit het land van de Big Macs, de dubbele kaas Whoppers en de Kentucky Fried Chickens. Howard Jones III, bekend als editor van de Gynecological and Obstetrical Survey, komt verslag doen van de Amerikaanse ervaringen met vetzucht op de operatietafel. En de remedies.  
14.00 - 14.10 Probleemstelling adipositas Nagel
14.10 - 14.15 Introductie keynote speaker Trimbos
14.15 - 14.45 Surgery and obesity H. Jones III
  Adipositas I
Meer dan 40% van de Nederlanders is te zwaar en 10% heeft ernstig overgewicht. Dit is tweemaal zoveel als 25 jaar geleden. Adipositas is een bedreiging voor de gezondheid, maar ook een plaag voor de chirurg: minder zicht, moeilijker diagnostiek, slechtere wondgenezing, meer infecties, vaker thrombose; kortom meer complicaties. COBRA besteedt aandacht aan deze problematiek. Be prepared!
Voorzitter Burger (M)
14.45 - 15.00 Epidemiologie van adipositas Zürcher
15.00 - 15.15 Adipositas als ziekmaker Heineman
15.15 - 15.30 Adipositas en de anesthesist Burggraaf
15.30 - 15.45 Adipositas en imaging Wasser
15.45 - 16.00 Is preoperatief afvallen een goed advies? Pijl
16.00 - 16.30 Thee  
  Adipositas II
De chirurg van 2006 is niet voor één gat te vangen. Er zijn oplossingen, trucs en technieken om de operatie bij een zwaarlijvige patiënte tot een goed einde te brengen. Daarover gaat deze sessie. Hierna glimlacht u mild als de ambulance u belt over de postmenopauzale patiënte van 160 kilogram met hevig vaginaal bloedverlies die net door de brandweer uit haar dakraam getakeld is.
Voorzitter Kenemans
16.30 - 16.45 Adipositas en de incisie Van Rijssel
16.45 - 17.00 Adipositas en exposure Van der Velden
17.00 - 17.15 Adipositas en chirurgische complicaties Burger (C)
17.15 - 17.30 Chirurgische tricks bij adipositas Logmans
17.30 - 17.45 Adipositas en sluiten van de buik Mourits
17.45 - 18.00 Adipositas en het postoperatief beloop Oosterhof
18.00 - 18.30 O.K.-Assistenten weten meer!?
Een operatie-act met Julien Dony als operateur, Anita Heideveld als O.K.-assistente en Ellen Everhardt als moderator.
Dony
18.30 - 20.00 Borrel in het Atrium  
20.00 - 24.00 COBRA night en COBRA disco in de Rotonde  

20 april – OK-assistenten en verpleegkundigen

  Parallelprogramma voor verpleegkundigen, OK-assistenten en andere belangstellenden  
  Opnameduur: Balanceren tussen wens en mogelijkheid
Verschuivingen binnen de verpleegkundige ketenzorg.
Kunnen we verpleegkundige ontslagcriteria opstellen? Wat is de meerwaarde van telefonische advisering? Hoe speelt de wijkverpleegkundige in op de kortere ziekenhuisopname?
Hoe versterken we de schakels in de ketenzorg?
Voorzitter Löwik
09.00 - 09.20 Veiligheid en kwaliteit bij ontslag Kerdijk, verpleegkundige
09.20 - 09.40 Consequenties voor de thuiszorg Togni, specialistisch verpleegkundige thuiszorg
09.40 - 10.00 Telefonische advisering gynaecologische chirurgische patiënten Hogendorf, verpleegkundig expert
Caljouw, wetenschappelijk onderzoeker
10.00 - 10.15 Discussie en introductie van de volgende sessie  
10.15 - 11.00 Tijdens de koffiepauze: De mogelijkheid om zelf een
lichaams-samenstellingsanalyse te laten maken
 
  Balanceren op de gewichtslijn
Als voorbereiding op het middagprogramma, wordt in deze sessie vanuit verschillende invalshoeken het probleem adipositas belicht.
Zijn er specifieke zorgproblemen bij het verplegen van adipeuze patiënten?
Is het dieet uitgekauwd? Waarom is lijnen en vet verbranden niet hetzelfde?
voorzitter Hogendorf
11.00 - 11.30 Het verplegen van adipeuze patiënten Brouwer, verpleegkundige
Butter, verpleegkundig specialist
11.30 - 11.50 Wond/stomazorg en adipositas Prins, stoma en wondconsulent HAGA ziekenhuis
11.50 - 12.10 De rol van de sportfysiotherapeut Robert, sportfysiotherapeut
12.10 - 12.30 Discussie en afsluiting  
  Tijdens de lunch opnieuw de mogelijkheid voor
een lichaams-samenstellingsanalyse
 
  Programma voor OK-assistenten (en andere geïnteresseerden)  
12.30 - 14.00 Patiëntveiligheid: in de eerste plaats geen schade doen
Waar mensen werken worden fouten gemaakt, maar wat zijn nu de onderliggende oorzaken van de fout?

 

Tot voor kort werd een medische fout die resulteerde in schade bij een patiënt benaderd door het individu dat de schade veroorzaakt had te wijzen op de gemaakte fout. De persoonlijke (medische) fout werd vooral toegeschreven aan de capaciteiten van de directe veroorzaker van het ongeval. In de Verenigde Staten van Amerika is het denken over de oorzaken van medische fouten verder ontwikkeld door het rapport van het Institute of Medicine, To Err is human: building a safer health system (2000). Dit rapport beargumenteert dat medische fouten complex zijn en niet slechts het gevolg van individueel functioneren of van één oorzaak. Veel medische vergissingen zijn het gevolg van gebrekkige systemen in de organisatie van de gezondheidszorg. Deze systeemgebreken vormen risico's in potentie, die niet opgemerkt worden totdat er schade bij een patiënt ontstaat. In de Nederlandse ziekenhuizen is de schatting dat 1500 tot 6000 mensen overlijden door incidenten die te voorkomen waren geweest.

OK-centrum
De operatiekamer is een hightech omgeving met complexe werkprocessen. Deze hoogwaardige technologie maakt meer geavanceerde operatietechnieken mogelijk maar zorgt er ook voor dat in combinatie met het arbeidsintensieve karakter van het werk de kans op fouten toeneemt.

In de presentatie zal uiteengezet worden

  • waarom fouten ontstaan
  • wat een systeembenadering is
  • welke risicogebieden er zijn binnen de operatiekamer
  • wat latente fouten zijn
Voorzitter Van Beuzekom
12.30 - 13.00 Algemene inleiding wat we onder patiëntveiligheid verstaan en wat we kunnen doen om de zorg nog veiliger te maken Van Beuzekom
13.00 - 13.45 Risicoanalyse van incident op de OK. Van Beuzekom, Erasmus
13.45 - 14.00 Nabespreken van uitkomsten risicoanalyse  
  Lunch wordt geserveerd voor de zaal  

Vrijdag 21 april

07.50 - 08.50 Ontbijtsessie: gebruik van kunstmaterialen bij vaginale prolapschirurgie van de bekkenbodem onder leiding van Von Theobald.
Aanmelding hiervoor op donderdag bij de stand van Tyco.
Von Theobald
08.30 - 09.30 Koffie  
  COBRA vakbeurs
Op geen enkele uitvoering van de COBRA Dagen kan de COBRA vakbeurs ontbreken. Het nieuwste van het nieuwste voor u gepresenteerd en het gordijn naar de toekomst even opgelicht. Nieuwe ontwikkelingen met een vleugje commercie. Nooit was de Albert Cuyp verder verwijderd.
Voorzitter Trimbos
09.30 - 09.45 Medicamenteuze therapie bij overactieve blaas. Vierhout
09.45 - 10.00 Vicryl Plus Trimbos
10.00 - 10.15 Harmonic ace bij de LAVH Van Meir
10.15 - 10.30 Intra-operatieve haemostase Duvekot
10.30 - 10.45 Introduction of a new product for anti-adhesion Trew
10.45 - 11.00 State of the art in de ontwikkeling van progestagenen Schagen van Leeuwen
  Patiëntveiligheid
Eén van de parallelsessies tijdens deze COBRA Dagen schenkt aandacht aan patiëntveiligheid. Maar ook in het plenaire programma komt dit thema terug. De maatschappelijke vraag naar veiligheidsborging wordt steeds groter. Wat kunnen we leren van de KLM, de wegenwacht en het leger?
Voorzitter Essed
11.00 - 11.05 Inleiding Essed
11.05 - 11.25 Risico’s op de operatieafdeling Jongbloed
11.25 - 11.45 Nieuwe ontwikkelingen Oei
11.45 - 12.30 Soep  
  Laparoscopisch operatiepalet
Zelfs de meest verstokte hardliner van de open chirurgie kan niet meer om de verworvenheden van de minimaal invasieve operatietechnieken heen. Nog één keer het operatiepallet in de schijnwerpers en nu van de endoscopische chirurgie. Minimaal invasieve coryfeeën onthullen u de kneepjes van het vak.
Voorzitter Deprest
12.30 - 12.45 Open of gesloten Jansen
12.45 - 13.00 Ontlasten abces Brölmann
13.00 - 13.15 LAVH/LS ut.ext. Van Kesteren
13.15 - 13.30 Adnexextirpatie Gaarenstroom
13.30 - 13.45 Endometriosecyste Smeets
13.45 - 14.00 Prolapschirurgie Deprest
14.00 - 14.15 HS ablatio Bongers
14.15 - 14.30 HS myoom/poliep ext. Emanuel
14.30 - 14.35 Sluiting Jansen