Presentaties

PDF van de PowerPoints

Vooraf is aan spekers gevraagd of zijn er bezwaar tegen hebben dat een PDF van hun PowerPoint presentatie op de website wordt geplaats.
Hieronder staan de ontvangen presentaties (23 mei 2018).

Heleen van Beekhuizen

Irene Dingemans

Bart Groen

Judtih Huirne

Joanne de Hullu

Jan Kremer

Karlijn Schweitzer

Kim Verheijen - van de Waarsenburg